ONKI-hanke

ONKI-hanke (Osallistuva Nuori, Kehittyvä Ihminen) 

ONKI-hankeen on mahdollistanut STEA:lta saatu hankerahoitus.

Toiminnan tavoitteet:

 • Tarjota nuorille mahdollisuuksia ja keinoja ylläpitää ja vahvistaa omaa ja toisten mielenterveyttä
 • Nuorten yhteisöllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen nuorten osallisuuden tunnetta ja omaehtoista toimintaa lisäämällä.
 • Kohderyhmän ja läheisten asennekasvatus avoimempaan ja hyväksyvämpään mielenterveysongelmien kohtaamiseen.
 • Matalan kynnyksen kohtauspaikan juurruttaminen paikkakunnalle sekä sen tuominen osaksi ehkäisevää mielenterveys- ja nuorisotyötä.
 • Kolmannen sektorin, kaupungin palveluiden ja toisen asteen koulutuksen yhteistyömallin rakentaminen ja mallintaminen ehkäisevässä mielenterveystyössä sekä vertaistuki- ja tukihenkilötoiminnassa.
 • Vertaistuki- ja tukihenkilötoiminnan juurtuminen

NoSe-tupa (Ouluntaival 2)

 • auki arkisin 10-20, mahdollisesti myös viikonloppuisin mutta siitä ilmoitetaan NoSen facebookissa tarkemmin
 • työpajoja ja kävijöiden toiveiden mukaista toimintaa 1-2 päivänä viikossa: tiistaisin ja torstaisin n. klo 16 alkaen
 • YöNose-tupa kerran kuukaudessa pe-la yönä, klo 02 saakka auki.
 • vertaistukea ja oleilua: vapaus jakaa omia asioitaan tai olla kuuntelijana toiselle
 • tukihenkilötoiminta

ONKI-hankkeessa työskentelee projektivastaavana Kaisu Haataja ja ohjaajana Sanna Petrelius.